Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Hà Vũ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngohavu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Sinh học
Giới thiệu nghiahunga.edu.vn
Xác thực bởi Vũ Ngọc Vinh, Đặng Văn Thân
Đã đưa lên 985 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2063 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 86 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 282587 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này