Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Trần Mạnh Hân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/manhhanthtt
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Nam Định
Quận/huyện Thành phố Nam Định
Tỉnh/thành Nam Định
Giới thiệu Thạc sỹ Toán
Xác thực bởi Phạm Văn Thới, Phạm Văn Thới
Đã đưa lên 29 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1304 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20572 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này