Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Văn Điệp
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/diepsuot
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Giao Xuân
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 31 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1408 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19238 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này