Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Minh Phương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/minhphuong17102007
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trực Đại
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngoại ngữ, Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Thị The, Phạm Đức Tuyền
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 964 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 13 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5955 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này