Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Lượng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/luong1977
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xuân Ninh
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Toản, Mr Bin
Đã đưa lên 194 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2156 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 89525 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này