Thông tin thành viên

361599.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Phạm Ngọc Báo
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phamlaosu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Giao Thuỷ B
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 247 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 285 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 373 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 16727 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này