Thông tin thành viên

431683.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Website https://giapgv.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Đồng
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu
Xác thực bởi Nguyễn Minh Nhật, Mạc Thiên An
Đã đưa lên 525 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 221 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 460 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 32170 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này