Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đoan Đuc Viet
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vietthuy75
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trực Tĩnh
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ
Giới thiệu khong
Xác thực bởi Đỗ Văn Binh, Vũ Văn Thế
Đã đưa lên 66 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2641 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2710 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này