Thông tin thành viên

742231.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Phạm Thị Thu Yên
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học A Thọ Nghiệp
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Xác thực bởi Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Tiến Tùng
Đã đưa lên 73 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 117 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10332 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này