Thông tin thành viên

8827.jpg";i:1;i:145;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Phạm Thế Long
Giới tính Nam
Website https://phamthelong.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đào Sư Tích
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, Tin học
Giới thiệu Là GV Ngữ văn THCS; Nhiều năm tham gia Bồi dưỡng HSG, là giáo viên giỏi các cấp.
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 988 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 890 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 233 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 81361 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này