Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Mai Lien
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xuân Trung
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Phạm Hữu Chỉnh, Mai Thu Thủy
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2065 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1644 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này