Thông tin thành viên

22314.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Bùi Tuấn Đạt
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dbt828
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trực Đạo
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Nguyễn Sỹ Hiệp, Trần Quang Hùng
Đã đưa lên 156 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 501 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 15 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4250 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này