Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Khanh
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Yên Minh
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 3072 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Xuân Trường
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Quang
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1383 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thành Nam
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Yên Trung B
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 1884 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Điệp
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Thành
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 7295 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Văn Nguyên
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trung tâm GDTX Huyện Nghĩa Hưng
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Lụa
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thanhlua1112
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Xuân Trường B
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 5639 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Văn Thanh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thanhlua2
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Trường Thuý
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 9719 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Tùng
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Yên Lộc
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vũ Thùy Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Giao Yến
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn, Địa Lý
Điểm số 2107 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đỗ Việt Phương
Giới tính Nam
Website https://dophuongviolet.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Tiến
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 108041 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đoàn Thị Hảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Hạ
Quận/huyện Thành phố Nam Định
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Ngọc Tính
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Xuân Trường C
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 140 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Minh Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Chính
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 1713 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Triệu Minh Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Yên Khánh
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 38 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Thùy Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Giao Yến
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 99 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Văn Chí
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nghĩa Đồng
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 39 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Thị Tươi
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Trực Cát
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 1049 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên phạm thị bưởi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Bích San
Quận/huyện Thành phố Nam Định
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Như Quỳnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Đăng Ninh
Quận/huyện Thành phố Nam Định
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 16679 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Minh Khuyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Xuân Hoà
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 100 (xem chi tiết)