Photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Cát
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Nghĩa Lợi
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Quỳnh Ly
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Gôi
Quận/huyện Huyện Vụ Bản
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 349 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Bùi Văn Thanh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Trường Thuý
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 20 (xem chi tiết)

194742.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Mai Xuân Vượng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Giao Tiến
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Hóa học, Ngữ văn, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc
Điểm số 3737 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Tiến Lăng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Khang
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 1978 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tống Văn Trân
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 2266 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị Quế
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trực Thắng
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trường THCS Nghĩa Bình
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nghĩa Bình
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 1546 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Thị Tơ
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Trực Thanh
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 8202 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Trường Quý
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trực Thanh
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 803 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Ngọc Phương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nghĩa Đồng
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 96 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thảo
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Thọ
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 70 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Cúc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Giao Thuỷ A
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 12524 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Hải Trung
Quận/huyện Huyện Hải Hậu
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 34 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Bích
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Thọ
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 2417 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vũ Thị Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Phúc
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thảo
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Thọ
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 177645 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Thanh Nhàn
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Yên Phong
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 3831 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Hoan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Giao Yến
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Giao Tiến
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Giao Tiến
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 90 (xem chi tiết)