No_photo
Họ và tên Stem Đào Sư Tích
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đào Sư Tích
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 510 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trường Tiểu học Trần Nhân Tông
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Nhân Tông
Quận/huyện Thành phố Nam Định
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 20 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Lưu Quang Điệp
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Gôi
Quận/huyện Huyện Vụ Bản
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 63491 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Mạnh Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Lợi
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 92 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Lê Tuyết Mai
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học A Hải Anh
Quận/huyện Huyện Hải Hậu
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 32778 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Vũ Thị Hòa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Đăng Ninh
Quận/huyện Thành phố Nam Định
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 94 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Mai Lien
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xuân Trung
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 1644 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên ThS. Bùi Thị Kim Cúc
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng GDĐT Trực Ninh
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Huy Tâm
Giới tính Nam
Website https://huytamsapa.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Minh Thuận
Quận/huyện Huyện Vụ Bản
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 29573 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Huyền Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Thái
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 746 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Quảng Đại
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Xuân Trường C
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 387 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đỗ Thị Hồng
Giới tính Nữ
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
Quận/huyện Thành phố Nam Định
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 60 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Trần Đăng Trung
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Hà
Quận/huyện Huyện Mỹ Lộc
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Vân Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học A Nghĩa Sơn
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Vũ Tuấn Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Trường Thuý
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 33729 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên NGND. Vũ Thị Hường
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Trực Bình
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Mai Văn Hoạt
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hải Triều
Quận/huyện Huyện Hải Hậu
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 40 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Dụng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trực Đông
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Công nghệ
Điểm số 2699 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thìn
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Trường Thuý
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 6049 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Nụ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Chính
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 57 (xem chi tiết)